2€ erikoisrahat

Jokainen euromaa maa saa julkistaa kaksi 2€ erikoisrahaa (tunnetaan myös nimellä 2€ juhlaraha) vuodessa. Tämä sääntö on ollut voimassa vuodesta 2013, jota ennen maat saivat lyödä yhden 2€ erikoisrahan vuodessa. Tämän lisäksi aika ajoin tehdään koko euroaluetta koskevia yhteisjulkaisuja. 2€ erikoisrahoilla on samat ominaisuudet kuin tavallisilla 2€ kolikoilla. Kolikoissa on kuitenkin kansallisella puolella jostain merkkitapahtumasta muistuttava aihe. Kolikot ovat käypiä maksuvälineitä euroalueella. Tyypillisesti kolikoihin on kuvattu jonkun historiallisen tapahtuman vuosipäivä tai niissä voi olla nykyinen tapahtuma, jolla voi tulevaisuudessa olla laajempaa merkitystä.

2€ erikoiseuroja julkaisevat maat ja kääpiövaltiot

Nykyisellään 2€ erikoisrahoja voivat julkaista euromaat eli Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Saksa, Hollanti, Irlanti, Belgia, Luxemburg, Slovakia, Slovenia, Itävalta, Ranska, Espanja, Portugali, Italia, Malta, Kypros sekä Kreikka. Näiden 19 euromaan lisäksi omia erikoiseurojaan julkaisevat kääpiövaltiot San Marino, Vatikaani, Monaco sekä Andorra.  Näistä euromaista ja kääpiövaltioista ainoastaan Kypros ei vielä julkaissut yhtään omaa erikoiseuroa, se on kuitenkin ollut mukana kolmessa viimeisimmässä yhteisjulkaisussa.

Ensimmäinen erikoiseuro julkaistiin vuonna 2004 Kreikassa Ateenan olympialaisten kunniaksi. Suomi on julkaissut vuoden 2021 loppuun mennessä 2€ erikoisrahoja yhteensä 30 kappaletta. Mikään muu maa ei ole julkaissut yhtä montaa erilaista kolikkoa. Lähimpinä ovat Italia, sekä Luxemburg.

Kolikkoja julkaistaan nykyään pääsääntöisesti kolmena eri laatutasona eli rullissa, BU-sarjoissa tai korteissa sekä proof-laatuisena. Erikoisrahojen alkuvuosina luokkia oli useimmin vain yksi per kolikko, mutta nykyään on tyypillisintä että kaikki kolme luokkaa on saatavilla pääosalle uusista erikoisrahoista. Kääpiövaltiot eivät julkaise rahoja rullissa kiertoon, sen sijaan laatutaso on aina vähintään BU ja vuodesta 2012 alkaen myös proof-laatu on ollut mukana julkaisuohjelmassa. Tämä on tosin vaihdellut vuosittain ja maittain ja esimerkiksi Vatikaani on alkanut lyödä proof-erikoiseuroja vasta vuodesta 2015 alkaen. Monaco puolestaan on julkaissut vuosien 2015 ja 2016 pienilyöntiset erikoiseuronsa ainoastaan proof-laatuisena.

Suomen 2€ erikoisrahat 2004 – 2024

2€ erikoiseurojen teemat

2€ erikoiseurojen yhteisjulkaisuja on tehty vuosina 2007, 2009, 2012 sekä 2015. Yhteisjulkaisujen teemana on ollut EU:n tai euron syntyyn liittyviä tärkeiden historiallisten tapahtumien vuosipäivät. Yhteislyönteihin osallistuvat kaikki euromaat lukuunottamatta kääpiövaltioita. Tästäkin on tosin poikkeus vuodelta 2012 jolloin San Marino löi yhteislyöntien teeman mukaisen kolikon.

Vuoden 2007 yhteislyönti juhlisti vuonna 1957 solmitun Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlaa ja niitä tehtiin 17 eri kolikkoa kolmentoista eri maan toimesta. Rooman sopimuksella perustettiin Euroopan talousyhteisö ETY, joka oli ensimmäinen vaihe EU:ta kohti. Toinen yhteislyönti vuonna 2009 juhlisti kymmenettä vuosipäivää euron käyttöönotosta tilivaluutaksi 11 eri maassa, näinhän tehtiin muun muassa  Suomessa. Tätä kolikkoa lyötiin 20 eri kappaletta kuudentoista euromaan toimesta. Seuraava yhteislyönti tehtiin vuonna 2012, jolloin tuli kuluneeksi kymmenen vuotta siitä kun eurot otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa käteisvaluuttana. Tapahtumaa juhlistavaa 2€ erikoisrahaa lyötiin 22 erilaista kappaletta kahdeksantoista euromaan tai kääpiövaltion toimesta. Viimeisin yhteislyönti on vuodelta 2015 EU:n lipun 30-vuotispäivän kunniaksi.  Kolikoita lyötiin 23 erilaista kappaletta 19 eri maan toimesta. Pienempi yhteislyönti on tehty myös Ranskan ja Saksan toimesta vuonna 2013 Élysée-sopimuksen 50-vuotispäivän kunniaksi. Tässä kolikoita lyötiin 6 erilaista kappaletta kahden maan toimesta.

Yhteislyöntien lisäksi eri euromaat ovat julkaisseet rahoja samasta aiheesta useita kertoja. San Marino ja Italia ovat julkaisseet erikoiseurot Italian kirjakielen isän Dante Alighierin syntymän 750-vuotisjuhlan kunniaksi erilaiset rahat vuonna 2015 sekä vuonna 2016 Donatellon kuoleman 550-vuotismerkkipäivänä. Suomi, Belgia, Portugali ja Italia ovat vuonna 2008 julkaisseet erilaiset kolikot juhlistamaan ihmisoikeuksien julistuksen 60-vuotisjuhlaa. Vuonna 2009 Italia ja Belgia puolestaan julkaisivat erikoisrahan sokeiden pistekirjoituksen isän Louis Braillen syntymästä kuluneen 200 vuoden kunniaksi.

Ainoa euromaa, jolla on systemaattisesti ollut sama teema läpi 2€ erikoiseurojen historian on Saksa. Saksa on lyönyt erikoiseuroja vuodesta 2006 lähtien ja niiden teemana on Saksan eri osavaltiot sekä niiden päänähtävyydet. Saksan osavaltioita on kaikkiaan 16, joten sama teema jatkuu aina vuoteen 2022 saakka. Saksa myös lyö ainoana euromaana julkaistut kolikkonsa peräti viidessä rahapajassa eli Berliinissä (A), Münchenissä (D), Stuttgartissa (F), Karlsruhessa (G) ja Hampurissa (J). Kolikot tunnistaa toisistaan rahapajan kirjainkoodista, joka on lyöty kaikkiin kolikoiden kuvapuolelle. Myös Luxemburgin kaikki julkaistut kolikot kertova Luxemburgin suurherttuakunnan ja sen hallitsijasuvun historiasta. Suurherttua Henrin kuva onkin yleisin 2€ erikoisrahoissa oleva henkilön kuva, koska Luxemburgin lainsäädännön mukaan suurherttuan kuva tulee olla lyötynä kaikkiin kolikoihin. Tämä on ajoittain aiheuttanut vaikeuksiakin muun muassa yhteislyönneissä. Luxemburg on pystynyt noudattamaan tätä lakiaan tekemällä kolikoista hologrammeja, joilloin eri suunnista katsottuna kolikossa näkyy joko yhteislyönti tai suurherttuan profiili.

Saksan lisäksi teemoja on käyttänyt Malta, jonka rahoissa on kuvattu Maltan perustuslaillisen historian merkittäviä tapahtumia (viisi kolikkoa vuosina 2011-2015), merkittävimpiä historiallisia nähtävyyksiä (7 kolikkoa vuosina 2016-2022) sekä Maltan Community chest järjestön panoksesta yhteiskunnassa (5 kolikkoa vuosina 2016-2020). Myös Espanja on vuodesta 2010 alkaen julkaissut vuosittain sarjaa maansa Unescon maailmanperintökohteista, ja tämä sarja jatkuu aina vuoteen 2021 saakka sisältäen yhteensä 12 erilaista kolikkoa.

2€ erikoiseurojen keräily

2€ erikoisrahojen keräily on erittäin yleistä ympäri Eurooppaa, Suomessa ja myös muualla maailmassa. Keräämisessä voi erikoistua esimerkiksi joihinkin maihin tai vuosilukuihin. Euroja voi kerätä hankkimalla niitä suoraan kierrosta, huutokaupoista, rahapajoilta tai jälleenmyyjiltä. Pääosa erikoisrahoista on vielä normaalissa kierrossa ja kohtuullisella vaivalla saatavissa, näinollen niiden arvo on vielä lähellä nimellisarvoa. Tilanne kuitenkin muuttuu sitä mukaan kun kierrossa olevien rahojen määrä vähenee. Muutaman kymmenen harvinaisimman erikoiseuron hinta nousee jo nyt satoihin tai jopa tuhansiin euroihin. Arvokkaimpia BU-laatuisia 2€ erikoisrahoja ovat Monacon vuoden 2007 Grace Kellyn kuoleman 25-vuotispäivää kunnioittava juhlaraha, Monacon proof julkaisut vuosilta 2015-2017, Vatikaanin vuoden 2005 Kölniä tuomiokirkkoa kuvaava Maailman 20. nuortenpäivien juhlaraha ja San Marinon numismatiikan isän Barthalomeo Borghesin kunniaksi lyöty kolikko vuodelta 2004. Kierrossa olleista rahoista tavoitelluimpia ovat puolestaan Suomen vuoden 2014 EU:n laajentuminen eli ns. ”risuraha”, Slovenian vuoden 2007 Rooman sopimus ja Luxemburgin vuoden 2010 Suurherttukunnan vaakuna kolikko.

Satunnainenkin keräilijä voi törmätä myös värillisiin 2€ erikoisrahoihin, ja niitä myydään useiden eri jälleenmyyjien toimesta. Lähes aina nämä rahat ovat jälkikäteen värjättyjä, joka numismaattisesta näkökulmasta heikentää rahan arvoa. Sama koskee jälkikäteen kultausta. Jos värjäys on tehty rahapajassa, ja painos on pienehkö arvo on puolestaan korkeampi kuin tavallisella kolikoilla. Jälkikäteen värjätyistä erikoiseuroista on tullutkin suosittuja joidenkin keräilijöiden piirissä, kuitenkin kannattaa olla tarkkana mitä niistä kannattaa maksaa. Sinällään värjätyt kolikot voivat olla hyvinkin taitavasti tehtyjä, mutta numismaattista arvoa niillä ei ole ellei niitä ole valmistettu virallisessa rahapajassa. Keräilijöillä on kuitenkin oikeus maksaa niistä haluamansa rahamäärä ja tämän on nähty joskus nousevan korkeaksikin.

Rahapajassa lyötyjen värillisten kolikoiden arvo voi olla monikymmenkertainen värjäämättömiin verrattuna, lähinnä johtuen pienistä lyöntimääristä.

Vuoden 2023 loppuun mennessä 2€ erikoisrahoja on julkaistu noin 629 kappaletta. Luku pitää sisällään eri maiden kolikot yhteisjulkaisuissa sekä Saksan eri rahapajojen lyödyt muutoin saman näköiset kolikot, jotka lasketaan tässä laskennassa erillisiksi kolikoiksi.