Huutokauppasäännöt

 1. Hyvinkään Seudun Numismaatikot ry (HySN ry) järjestää huutokauppoja yhtenä tarkoitusperiensä toteuttamismuotona.
 2. HySN ry toimii huutokauppakohteiden välittäjänä myyjän ja ostajan välillä, eikä kohteiden omistusoikeus siirry yhdistykselle missään vaiheessa.
 3. Myyjinä ja ostajina huutokaupoissa voivat olla vain Suomen Numismaatikkoliiton jäsenyhdistysten jäsenet. Näihin kuulumaton myyjä voi myydä ja ostaja ostaa vain jäsenen välityksellä ja vastuulla. Tehdyistä tarjouksista vastaa aina huudon tehnyt henkilö myös toimiessaan toisen henkilön puolesta.
 4. Huutokauppatoimikunnalle tuntemattoman myyjän ja ostajan on ilmoitettava mihin jäsenyhdistykseen hän kuuluu. Myös kirjallisen tarjouksen tekijän on tarjouksessaan mainittava jäsenyhdistyksensä.
 5. Myyjä jättää tavarat myytäväksi huutokauppatoimikunnalle tarkemmin erittelemättä tai ehdottamansa listan mukaisesti. Huutokauppatoimikunta tekee kaksi samanlaista sisäänjättökuittia/myyntisopimusta, toisen myyjälle ja toisen itselle, mihin kohteet luetellaan niin tarkasti kuin ne vastaanottohetkellä voidaan tehdä ja mistä ilmenee molempien yhteystiedot ja myyntitilityksen maksutapa. Toimikunta suorittaa kohteiden tunnistuksen ja kuntoluokituksen, sopii kohteiden pohjahinnat yhdessä myyjän kanssa ja pakkaa kohteet kauppaa varten. HySN ry on vastuussa kohteiden huolellisesta säilyttämisestä ja käsittelystä niin kauan kuin ne ovat yhdistyksen hallussa.
 6. Huutokauppatoimikunnalla on oikeus olla hyväksymättä huutokauppaan sellaisia kohteita, jotka ovat kunnoltaan ala-arvoisia tai joista on ylitarjontaa tai joiden alkuperää ei tiedetä tai joita ei pidetä yhdistyksen toimintaan sopivana.
 7. Kohteet myydään siinä kunnossa kun ne ovat myyntihetkellä. Huutokauppalistassa havaitut virheet oikaistaan ennen huutokaupan alkua. Oleellisesti virheellisiin listatietoihin perustuvia kirjallisia tarjouksia ei oteta huomioon tai näin merkitty kohde voidaan poistaa huutokauppalistasta. Kirjalliset tarjoukset voidaan ottaa huomioon, kun kaikille tarjoajille on ilmoitettu virheestä ja annettu mahdollisuus vahvistaa, korjata tai peruuttaa tarjouksensa. Meklari tekee päätöksen poistamisista tai tarjousten huomiotta jättämisistä.
 8. Kohteen saa korkein minimikorotuksin tehty tarjous. Kirjallisen tarjouksen tehnyt saa kohteen lähinnä korkeammalla tarjouksella ja ellei ole muita tarjouksia, pohjahinnalla. Yhtä suurista kirjallisista tarjouksista voittaa ensiksi saapunut ja kirjallinen tarjous voittaa samansuuruisen salitarjouksen. Sovittujen korotusten vastaisesti tehdyt tarjoukset pyöristetään lähimpään minimikorotusten mukaiseen alempaan summaan. Myymättä jääneitä kohteita voi ostaa huutokauppapaikalla huutokaupan jälkeen maksamalla minimikorotetun pohjahinnan.
 9. Huutokauppaan voi osallistua myös puhelimitse siitä etukäteen sopimalla. Tällöin huutokaupassa on selvästi sanottava mihin kohteeseen puhelintarjoaja ottaa osaa. Puhelinostajan voittamia kohteita käsitellään samoin kuin kirjallisten ostajien voittamia kohteita.
 10. Myyjän yhdistykselle maksettavat huutokauppakulut ovat kohdemaksu ja nuijahinnasta vähennettävä myyntiprovisio. Kohdemaksu peritään jokaisesta huutokauppakohteesta ja myyntiprovisio jokaisesta myydystä omasta kohteesta: kohdemaksu 2 € Numismaatikko-lehdessä ilmoitetusta huutokaupassa ja 1 € muista huutokaupoissa ja myyntiprovisio 5%, ellei toisin ole ilmoitettu. Myyjältä ja ostajalta ei peritä erillistä huutomaksua, ellei niistä erikseen ilmoiteta.
 11. Kun ostaja on maksanut voittamansa kohteen, siirtyy sen omistusoikeus Kohteet on maksettava heti huutokaupan päätyttyä käteisellä, ei kuitenkaan pankkikortilla. Voittanut kirjallinen ostaja maksaa kohteet laskua vastaan, minkä jälkeen maksetut kohteet postitetaan kirjattuna. Sovittaessa voidaan myös käyttää postiennakkoa tai ostaja maksaa kohteet noutaessaan ne huutokauppatoimikunnalta. Maksuaikaa annetaan erikseen sovittaessa 10 pv huutokauppapäivästä (saliostajien ja kirjallisten maksaminen pankkisiirrolla). Kaikkiin lähetyksiin lisätään todelliset postikulut ja kahden euron pakkausmaksu.
 12. Ostajalla on oikeus purkaa kauppa vain, jos huutokauppatoimikunta on menetellyt tai huutokaupassa on menetelty virheellisesti. Purkamisoikeuteen on vedottava viikon kuluessa huutokaupasta (saliostaja) ja kohteen saamisesta (kirjallisen ostaja). Tällöin mahdolliset palautuskulut maksaa HySN ry.
 13. Massakohteisiin (>4 rahaa/kohde) ei ole palautusoikeutta.
 14. Huutokaupan minimikorotukset:
kohteet alle                      10 € = 0,5 €
10 —     50 € = 1 €
50 — 100 € = 2 €
100 — 200 € = 5 €
200 — 500 € = 10 €
500 — 1000 € = 20 €
1000 — 2000 € = 50 €
2000 — 5000 € = 100 €
kohteet yli 5000 € = 200 €

Hyvinkäällä 14. tammikuuta 2021

Hyvinkään Seudun Numismaatikot ry:n Hallitus