Eurosetelit

Euroseteleitä on kahta eri sarjaa. Ensimmäistä sarjaa on painettu vuosina 2002-2013 ja toista sarjaa vuodesta 2013 eteenpäin.  Ensimmäisestä sarjasta käytetään myös nimeä ”2002”-sarja ja toinen sarja tunnetaan nimellä Eurooppa-sarja.

2002-sarja

Ensimmäisen sarjan aikana EKP:n pääjohtajina ja seteleiden allekijoittajina toimivat Wim Duisenberg (2002-2003), J-M Trichet (2003-2011) sekä Mario Draghi (2011-). Sarjassa on painettu seteleitä seuraavissa arvoissa: 5€, 10€, 20€, 50€. 100€, 200€ ja 500€.

Kuva 1: Eurosetelien allekirjoitukset 1. sarjassa

Seteleistä on olennaista tunnistaa setelin tilaajamaa sekä painopaikka. Setelin tilaajamaat tunnistaa setelin sarjanumeron ensimmäisestä kirjaimesta. Sarjanumerossa on aina yksi kirjain sekä yksitoista numeroa. Kolme ensimmäistä numeroa kuvaavat tilauserän, 6 seuraavaa numeroa kuvaavat painoarkin numeron ja viimeinen numero on tarkistusnumero.

Kuva 2: Tilaajamaiden koodit

Luxemburg ei ole käyttänyt omaa koodiaan, vaan setelit on tilattu sen sijaan Suomesta, Saksasta tai Hollannista. Tilaajamaiden koodeja on myös varattu mahdollisille tuleville euromaille: J on varattu Iso-Britannialle, K Ruotsille ja W Tanskalle.

Painopaikan tunnistaa puolestaan setelissä olevasta painokoodista.

Kuva 3: Painokoodin löytäminen 20 euron ja 100 euron setelistä.

Painokoodin ensimmäisesta kirjaimesta tunnistaa puolestaan painopaikan, jokaisella painopaikalla on oma yksikirjaiminen tunnuksensa.

Kuva 4: Painopaikkojen kirjaintunnukset

Näinollen esimerkiksi Suomen tilaamat ja Setecissä painetut setelit tunnistaa sarjanumeron ensimmäisestä kirjaimesta L sekä painokoodista D. Kaikki tilaajamaa ja painokoodiyhdistelmät eivät luonnollisesti ole arvokkaita. Painokoodista tulee katsoa tarkkaan myös painolaatan numero. Painolaatan numero on olennainen setelin arvon määrityksestä.

Kuva 5: Tilaajakoodin ja painokoodin tulkinta

Oheiseen taulukkoon on koottu esimerkkejä harvinaisimmista Suomen tilaajakoodilla L olevista seteleistä:

ArvoTilaajakoodiPainokoodiPainolaatan numeroAllekirjoitusKuntoEsimerkkihinta
50 €LH005Duisenberg104600€
50 €LH005Duisenberg51100€
50 €LH007Duisenberg101785€
20 €LR015Draghi103080€
20 €LR020Draghi102600€
100 €LH002Trichet10335€
100 €LH001Trichet10245€
100 €LD002Duisenberg10235€

 

Eurooppasarja

Eurooppasarja seteleitä on julkaistu kuusi eri arvoa eli: 5 € vuodesta 2013, 10 € vuodesta 2014, 20 € vuodesta 2015, 50 € vuodesta 2017 lähtien sekä 100 €:n ja 200 €:n setelit vuodesta 2019 alkaen. 500 €:n seteli jää pois uudesta sarjasta, edellisen sarjan setelit ovat kuitenkin edelleen käypää valuuttaa. Toistaiseksi EKP:n pääjohtajana on tänä aikana ollut vain Mario Draghi, joten allekirjoituksia on vain yhtä tyyppiä. Suomalainen Setec ei ole painanut seteleitä vuoden 2003 jälkeen, joten D tunnus on käytössä toisella painolla. Setec on nykyään hollantilaisessa omistuksessa. Eurooppasarjassa on nyt sarjanumerossa 1 kirjain, 1 kirjain/numero juoksevana ja 10 numeroa. Painopaikkojen kirjaintunnukset ovat oheisessa taulukossa

Kuva 5: Eurooppasarjan painopaikkojen tunnukset sarjanumerossa

Oheisessa taulukossa on esimerkkejä harvinaisimmista Eurooppasarjan seteleistä:

Arvo1 kirjainPainokoodiPainolaatan numeroAllekirjoitusKuntoHintaesimerkki
5 €€ZZ002Draghi101800
5 €€NN016Draghi10220
5 €€NN009Draghi10135
10 €€YY004Draghi10310
10 €€YY008Draghi10115
20 €€RR004Draghi10300
20 €€NN004/005Draghi10220-280
50 €€SS001Draghi10110
50 €€RR001/002Draghi10110
50 €€PP8Draghi10110